MAATREGELEN

Door de vele vragen die wij krijgen naar aanleiding van de covid maatregelen sommen wij deze graag op naar de huidige situatie op Kortrijk Popt:

 • Wij werken niet met de covid safe tickets en ook niet met de sneltesten
 • Jullie worden in jullie eigen bubbel geplaatst en kunnen in jullie bubbel dansen en feesten

Op deze manier houden we het veilig voor iedereen en kunnen we er een geweldige avond van maken voor jong en oud!

Wij kijken er alvast naar uit om jullie te ontvangen!

 

Voor ieder zijn belang is het belangrijk om de coronamaatregelen te volgen! 

 • Mondmasker op bij iedere verplaatsing
 • 1,5 meter afstand houden 
 • Blijf in je bubbel!!
 • Zittend mag het mondmasker af 
 • Als je rechtstaat moet het mondmasker op
 • Betaal zoveel mogelijk met de kaart
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het terrein

Er wordt niet toegestaan dat er volk aan het podium staat of in de de tussengangen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Via de website van depart xxl vindt je ze ook https://www.kortrijk.be/departxxl/huisregels

Hierbij worden ze ook nog is opgesomd:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – evenementen DepartXXL Kortrijk

Artikel 1: Bij de aankoop van een toegangsticket en/of iedereen die dit evenement betreedt verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. In geval van niet-naleving ervan hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2: De organisatoren van het evenement behouden volgende rechten;

 1.  De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst en dit opnieuw willekeurig fouilleren of controleren tijdens een willekeurig tijdstip.
 2.  De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
 3.  De handtassen en ander tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker, rugzakken worden niet toegelaten op het evenement.

 

Artikel 3: Volgende voorwerpen zijn verboden op het evenementterrein;

 1.  Eigen eten, eigen drank of andere vloeistoffen
 2.  Gevaarlijke en/of storende voorwerpen
 3.  Dieren (uitgezonder geleide honden)
 4.  Deodorant in de vorm van spuitbussen

 

Artikel 4: De organisatoren en de politie behouden zich bovendien het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen indien een persoon;

 1.  Verdacht is van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 2.  Gedrag stelt dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
 3.  Zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs;
 4.  Zich agressief of hinderlijk gedraagt;
 5.  Betrapt wordt op wildplassen of ander niet toegelaten gedrag.
 6.  Zich niet houdt aan de afspraken betreffende Covid-19:
 • Bij het binnenkomen, het verlaten en het zich bewegen op het terrein (toiletbezoek) houdt men ten allen tijde rekening met social distance (1,5m) en houdt met het mondmasker op.
 • Het mondmasker kan men enkel laten zakken voor het drinken van een drankje.
 • Eens men een bubbel (stoel) is toegewezen blijft men zitten en verlaat men enkel de stoel voor toiletbezoek of het verlaten van de site.  

 

Artikel 5: Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden.

 

Artikel 6: Let goed op je spullen! De organisatie is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

 

Artikel 7: Bekers of consumpties meenemen buiten het evenementterrein is verboden.

 

Artikel 8: Op vraag van de organisatoren moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

 

Artikel 9: Toegangstickets worden niet terugbetaald noch ingewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.

 

Artikel 10: Door het betreden van het evenementterrein geeft u automatisch toestemming dat foto’s, reportages of videomateriaal gebruikt wordt voor publicatiedoeleinden

 

Artikel 11: In geval van overtreding van bovenstaand reglement worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht of kan er een klacht worden ingediend.